Etos nauczyciela. Rozmowy o wartościowej edukacji

Celem projektu jest organizacja 6 spotkań dla osób z sektora edukacyjnego i jednego otwartego seminarium naukowego zorganizowana na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz transmitowana i promowana w przestrzeni wirtualnej, mająca na celu dyskusję o współczesnej roli nauczyciela i instytucji edukacyjnej we współczesnym świecie. Spotkania będą stanowić zarówno cykl (spoiwem będzie tematyka edukacyjna) jak i odrębne wydarzenia (poprzez szczegółowe zagadnienia poruszane podczas spotkań). Spotkania będą transmitowane w formule 'na żywo" za pośrednictwem najpopularniejszej platformy streamingowej video - YouTube oraz zdeponowane i możliwe do odtworzenia w dowolnym momencie na dedykowanej projektowi witrynie internetowej. Warstwa filmowa zostanie, oprócz filmów zawierających pełne nagranie spotkań, uzupełniona o atrakcyjne 4-5 minutowe skróty wzbogacone o tłumaczenie na język angielski celem dotarcia do odbiorcy anglojęzycznego. Do udziału w dyskusji zostaną zaproszeni nauczyciele-praktycy, managerowie edukacji oraz naukowcy, których zainteresowania naukowe obejmują tematykę poszczególnych spotkań. Ostatnim elementem projektu będzie seminarium naukowe do uczestnictwa w którym zostaną zaproszeni naukowcy z Polski i zagranicy. Rezultatem seminarium naukowego będzie wydanie monografii naukowej zatytułowanej "10 rozważań dla wartościowej edukacji", udostępnionej przez Kuratorium Oświaty, w bazie POLONA oraz w Repozytorium UR, zawierającej rozważania wybitnych polskich filozofów, psychologów i pedagogów będącą pomocą dla nauczycieli w ich pracy.

Logo projektu
Platak 1
23 kwietnia
21 maja
Etos nauczyciela - spotkanie 1
Etos nauczyciela - spotkanie 2

Tematyka spotkań realizowanych w ramach projektu

1. Czym są wartości w edukacji? Czy istnieje edukacja dla wartości? Wyzwania dla etosu nauczyciela we współczesnym świecie w kontekście ponowoczesności.
2. Jak wzmocnić autorytet nauczyciela we współczesnym świecie?
3. Szkoła jako instytucja integrująca społeczność lokalną czy jedynie instytucja usługowa?
4. Czy nowe technologie zmieniają etos pracy nauczyciela?
5. Wychowanie do patriotyzmu - mit czy konieczność
6. Nowoczesne formy kształcenia a ich stosowanie praktyczne. Etyka nowych technologii.  

Terminy spotkań

Najbliższe spotkania w ramach projektu:

12.03.2024  godziny 12.30 - 15.00
23.04.2024  godziny 12.30 - 15.00
21.05.2024  godziny 12.30 - 15.00

Spotkania odbywać się będą w Dużej Auli budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego (al. T. Rejtana 16C, Rzeszów)

Seminarium naukowe realizowane w ramach projektu:
04.06.2024 

Zespół projektowy

Kierownik projektu

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Obsługa administracyjna

mgr Justyna Bielak
Flaga i godło Polski

Finansowanie projektu

Nazwa projektu: Etos nauczyciela. Rozmowy o wartościowej edukacji
Kierownik - dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR
Okres realizacji: 01.10.2023-30.09.2025

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki RP
Nazwa programu: Społeczna odpowiedzialność nauki

Wartość projektu - 229 397,00 PLN
Wartość dofinansowania - 208 397,00 PLN

© Copyright 2023-2025 Uniwersytet Rzeszowski - All Rights Reserved.
Powstanie strony internetowej sfinansowano w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki"